جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰
کد مقاله: ۱۴۰۰۰۵۰۰۷۷

چگونگی پیدایش دوره رنسانس

دوره رنسانس,دوره رنسانس چیست,عکس دوره رنسانسیکی از سودمندترین مشاغل دوره رنسانس خرید و فروش بود
رنسانس که به نامهای دیگری مانند دورهٔ نوزایش، دورهٔ نوزایی، دوره تجدید حیات شناخته میشود، به عنوان جنبش فرهنگی مهمی محسوب میشود که در اروپا به عنوان آغازگر دورانی از انقلاب علمی، اصلاحات مذهبی و پیشرفت هنری بود.

دوره رنسانس

فلسفه دوره رنسانس بین قرون وسطی و عصر خرد در سده های ۱۵ و ۱۶ میلادی، دوره ای از تاریخ فلسفه اروپا به شمار می رود. رنسانس درواقع دوره ی توفیق های بزرگ در زمینه فلسفه محسوب نمیشود ولی کارهایی در این دوره صورت گرفت که سبب فراهم ساختن مقدمات عظمت قرن هفدهم شد.

روشهای علمی تازه در دوره رنسانس، به عنوان نخستین گام اساسی بشر برای کشف دنیای تازه ای بود و در زمینه انقلاب علمی و فنی، اختراعات جدیدی را بوجود آورد. دوران نوزایی درواقع به دورانی گفته میشود که انسان از قیدوبند طبیعت و نیز جهل خود خواسته اش ازاد میشود. طبیعت در مقایسه با خلقت انسان برتر نبود و انسان صرفا به بعضی از چیزها درباره اش واقف است؛ بلکه طبیعت، تبدیل به موضوعاتی مثل کار، تجربه و کاربرد انسان شد. حدودا از سال ۱۴۵۳ میلادی، نهضت رنسانس شکل گرفت و در اروپا تا آخر قرن هفدهم ادامه یافت. تحوّلات همه جانبه ای در این دوران در زندگی اجتماعی اروپاییان ایجاد شد.

پیشینه دوره رنسانس,دوره رنسانس چیست,بازرگانی دوره رنسانسدوره رنسانس عهد شکوفایی تجارت بود و در این دوران اروپا به‌طور کلی ثروتمند بود

پیشینه دوره رنسانس

دوران نوزایش، به دوران بین سده های میانه و دوران جدید گفته میشود. واژهٔ رنسانس را فرانسوی ها برای اولین بار ، در قرن ۱۶ میلادی استفاده کردند. در سدهٔ ۱۴ میلادی، آغاز دورهٔ نوزایش در شمال ایتالیا شکل گرفت. این جنبش، شمال اروپا را در سدهٔ ۱۵ میلادی فراگرفت. رنسانس که از فلورانس در ایتالیا بوجود آمد، یک تحول ۳۰۰ساله است و به عنوان عصر روشنگری در اروپا محسوب میشود.

در سال های ۱۳۰۰ میلادی رنسانس از ایتالیا آغاز شد و در سرتاسر اروپا در طول سه قرن منتشر شد. اتفاقات گوناگونی در یک دوره ی کوتاه با گذشت زمان از نظر تاریخی اتفاق افتاد؛ با این وجود، تغییرات اساسی و فعالیت های بزرگی در این قرنها روی داد. جهان امروزی از نتایج همین فعالیت ها میباشد ، بدین دلیل که رنسانس پایه های سیاسی، اقتصادی، هنری و علمی تمدن های کنونی غرب را تأسیس کرد. در سدهٔ ۱۵ و ۱۶ میلادی، دانش و هنر باعث توسعه ی پیشرفت های عظیمی در ایتالیا شده است که به این احیای فرهنگی« رُنِسانس»( یعنی« نوزایش») می گویند.

دانشمندان، سرایندگان و فیلسوفان از میراث روم و یونان الهام گرفتند و به این ترتیب با دیدگانی جدید به جهان نگریستند. نقاش ها، کالبد انسان را مطالعه میکردند و به شیوهٔ واقع گرایانه ای، اعضای بدن انسان را نقاشی می کردند. فرمانروایان، دستور ساخت ساختمان ها و کارهای بزرگ هنری را دادند. این عقاید تازه در سرتاسر اروپا به سرعت توسعه و گسترش پیدا کرد. خلیج فارس در همین زمان در جنوب ایران و مرکز خاورمیانه در زمینه ی رفت آمد و تجارت از راه دریا اهمیت به سزایی پیدا کرد.

بازرگانی دوره رنسانس,انقلاب فرانسه دوره رنسانس,دوره رنسانسدوره رنسانس در سال‌های ۱۳۰۰ میلادی از ایتالیا آغاز شد

نوابغ رنسانس

از معروف ترین و بزرگترین هنرمندان، روشن فکران، دانشمندان و نویسندگان رنسانسی می توان به افرادی مانند لئوناردو داوینچی، میکل آنژ، ساندرو بوتیچِلی، دوناتِلو، شکسپیر، رافائل، دانته، کوپرنیک، گالیله، ماکیاولی، رنه دکارت و اراسموس اشاره کرد.

فرهنگ انسان گرایی

در سرتاسر اروپا و خاورمیانه، قرن پانزدهم میلادی زمانی بود که محققان به جستجوی قفسه های غبار گرفته ساختمان های قدیمی پرداختند. دست نوشته های یونانی و رومی بجا مانده از نویسندگان کلاسیک باعث شد که بسیاری از افراد به آن جذب شوند که به آن دانش نو گفته میشد. از نویسندگان کلاسیک میتوان از سیسرون، افلاطون، سوفوکل و پلوتارک یاد کرد. بازنویسی و ترجمه نوشته های کلاسیک که با ارزش های فردی همراه بود پس از مدتی، انسان گرایی نام گرفت. تمرکز انسان گرایان به مسایل انسانی در مقایسه با موضوعات روحانی و الهی بیشتر است و هم زمان با رنسانس، این تفکر هم رشد کرد که توانستند آن را به خاطر وجود آوردگان امپراتوری بیزانس و بقایای امپراتوری روم مجدداً احیا کنند.

تغییرات مذهبی رنسانس

اروپایی ها در اثر جنبش اومانیسم توانستند نقش کلیسای کاتولیک رومی را زیر سوال ببرند و به نقد مذهب و تفسیر ایده های مختلف هم زمان با کسب مهارت هایی نظیر خواندن و نوشتن بپردازند. بعد از این که صنعت چاپ بوجود آمد، کتاب های مذهبی مانند انجیل دردسترس همگان قرار گرفت و سر انجام مارتین لوتر آلمانی که در زمینه الهیات فعال بود، توانست در قرن شانزدهم رهبری جنبش اصلاحات پروتستان را به دست بگیرد و آن ها را از کلیسای کاتولیک جدا کند.

او در بسیاری از قوانین کلیسا قانون شکنی کرد، به این صورت که به معرفی قوانین کلیسا در تضاد با انجیل پرداخت. یکی از شاخه های دین مسیحیت، پروتستان نام داشت که واژه پروتستان به معنی مخالف سرسخت و معترض می باشد. همچنین در کتاب تاریخ ایتالیا گفته ی فرانچسکو گیچیاردینی اینست که:« پاپ ها بعد از این که به قدرت جهانی انها دست یافتند دستورات الهی و رستگاری روحشان را فراموش کردند و اهدافشان در مقابل همسایگان از گسترش مسیحیت، زندگی مقدس و پاک و اعمال نیک به ثروت اندوزی ، جمع آوری سپاه، و ایجاد شیوه های جدید کسب درآمد تبدیل شده بود.»

معماری دوره رنسانس

آسانترین هنری که از تجدید حیاط مضمونهای کلاسیک در دوره رنسانس و انطباقشان با نیازهای عصر میتوان پیروی کرد، معماری نام دارد. تئوریهای معماری در عهد رنسانس به طرز چشمگیری مورد بحث قرار گرفت. اصول معماری بر مواردی مانند قواعد منطقی، محاسبه و تکنیک تأکید دارد.

پایان دوره رنسانس,عکس دوره رنسانس,معماری رنسانس,تغییرات مذهبی رنسانسدوره رنسانس در طول سه قرن در سراسر اروپا انتشار یافت

در قرون وسطی، شهر با استفاده از دیوارهای دفاعی احاطه میشد و در مرکز شهر، کلیسای جامع بطور نمادین بود. از تنوع های شهر مطلوب دوره رنسانس می توان به خانه های مجلل، کلیسا، بیمارستانها و مراکز آموزشی در خیابانها و میدانها اشاره کرد. با این که هیچ موقع شهرهای آرمانی رنسانس را بطور کامل نساختند ولی ساختمانهای متعددی توسط معماران، طبق ایده‌ال رنسانس بنا شد.

الگوهای معماری رنسانس

معماری از دو اصل اساسی متابعت می کرد :

معماری در واقع ، عناصر صوری که از عهد باستان حاصل شده بود را به کار می برد و پیرو قواعد پرسپکتیو بود. از جمله عناصر صوری که معماران از آن استفاده میکردند شامل ستون های تزئینی، پیشانی ها، سرستون ها و طاق ها بود که طراحی آن ها از روی نمونه های عهد باستان و نوشته های ویتروویوس صورت می گرفت. یکی از دلایل استفاده ی آن ها از این عناصر این بود که به آسانی دیوارها و فضاهای باز در معرض دید بگذارند و به این ترتیب در داخل ساختمان ها نوعی حس پرسپکتیو ایجاد شود. این ساختمان ها از حس وحدت موجود در ساختارهای کلاسیک برخوردار نبودند و برامانته و میکل آنژ در پایان قرن پانزدهم، حس وحدت بیشتری را به معماری رنسانس وارد کردند.

عناصر کلاسیک در مقایسه با معماری گوتیک بسیار متفارت بود. ساختمان های گوتیک قرون وسطی از نظر نویسندگان رنسانس، غیرطبیعی بود. آنها یک روش ساخت رومی را در این عصر استفاده می کردند. در قرون وسطی بجای استفاده از دیوارها، از پنجره های بزرگ با شیشه منقوش استفاده میکردند و بعد از آن بار دیگر به سطوح یکپارچه با شکلی ساده و بی پیرایه و با نمایی از مرمر رنگی تبدیل شدند. آنها طبق اصول های نظری، ساختمان هایشان را بنا می کردند. جنبه های تزیینی ساختمان های رنسانس موجب شده بود تا نسبت به بناهای قرون وسطی تفاوت داشته باشد.

نوابغ رنسانس,دوره رنسانس در اروپا,معماری دوره رنسانساصول مشخصه فلسفه دوره رنسانس بازگشت به فلسفه کلاسیک یونان باستان دارد

بازرگانی دوره رنسانس

رنسانس به عنوان دوره ی شکوفایی تجارت محسوب میشد که اروپا در این دوران ثروتمند شده بود. برخی از تجارت های دوره رنسانس دارای جنبه بین المللی بودند و با استفاده از درامد حاصل از آن، روش های مدیریت مالی تکامل یافت. جامعهٔ دوره رنسانس شامل سه طبقه به شرح طبقهٔ پایینی یا کارگر، طبقهٔ بالایی یا حاکم و طبقهٔ متوسط یا تجّار بود. قدرت سیاسی اشراف طبقهٔ بالا هنوز هم زیاد بود. آن ها املاک وسیعی را صاحب شده بودند و اشراف طبقهٔ بالا از افراد طبقهٔ پائین سوءاستفادهٔ میکردند. افکار انسان گرایان با ثروت و ماده گرایی موافق بودند. به بیان لئوناردوبرونی، ما باید بتوانیم از دارایی های خود، نهایت لذت را ببریم و برای راحتی و معاشمان از آنها بهره ببریم. ما نباید در استفاده از داشته هایمان، بپرهیزیم و بر سر چشمه، تشنه لب بمانیم.

خرید و فروش از سودمندترین مشاغل دوره رنسانس به شمار می رود. در یک منطقه، مواد خام را با سود به تولیدکنندگان مناطق دیگر می فروختند و سود بیشتری را با فروش کالاهای ساخته شده به دست می آوردند.

از جمله فعالیت های پر سود اقتصادی می توان به خرید و فروش موادغذایی شاه( از جمله شاه ماهی نمک سود شده) در شمال اروپا اشاره کرد. این بازرگانان، اتحادیه ای را به منظور مقابله با دزدان دریایی و کنترل این بازرگانی تأسیس کردند. مراکز این اتحادیه در شهرهایی مانند لوبک و هامبورگ مدیریت میشد.

پایان دوره رنسانس

در پایان دوره رنسانس، عوامل بسیاری مؤثر بودند که یکی از آن ها شامل جنگ های بیشمار در ایتالیا با هجوم اسپانیا، فرانسه و آلمان بود که در نتیجه ی آن، منطقه بی ثبات شد. همینطور یکی از مواردی که باعث افت اقتصادی و محدودیت سرمایه ها شد تغییر مسیرهای تجاری بود که باعث کاهش حمایت ثروتمندان از هنرمندان شد. بعد از چند وقت، جنبش ضد اصلاحات راه اندازی شد که توسط آن کلیسای کاتولیک، هنرمندان و نویسندگان را در واکنش به پروتستان ها سانسور کرد که بعضی از متفکران، دیگر شجاعت و خلاقیتی از خود نداشتند.

در سال ۱۵۴۵ شورای ترنت، اقدام به راه اندازی تفتیش عقاید رومی کرد که به وسیله ی آن، اومانیسم و دیدگاه هایی که کلیسای کاتولیک را به چالش می کشید بعنوان مرتد شناخته و محکوم به مرگ میشد. در نتیجه جنبش رنسانس تا اوایل قرن هفدهم نابود شد و عصر روشنگری جدیدی پدید آمد.

پایان دوره رنسانس,تغییرات مذهبی رنسانس,نقاشان دوره رنسانسدر دوره رنسانس روشهای علمی تازه، نخستین گام اساسی بشر به‌سوی کشف یک دنیای تازه بود

گردآوری: بخش فرهنگ و اندیشه سرپوش

  • 14
  • 6
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقم با این خبر مخالفم
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
مطالب پیشنهادی,وبگردی
کامران قاسم پور,بیوگرافی کامران قاسم پور,عکس های کامران قاسم پور بیوگرافی کامران قاسمپور کشتی گیر آزادکار ایران (+ تصاویر)

زاده:۲۶ اذر ۱۳۷۵

زادگاه:جویبار

ملیت:ایرانی

پیشه:کشتی گیر آزادکار، و عضو تیم ملی ایران

وضعیت تاهل: مجرد

ادامه
XXXXXXXXXXXX بیوگرافی امیر حسین زارع و افتخارات او در رقابت ها (+ تصاویر)

زاده:آمل، مازندران

زادگاه:۲۷ دیماه سال ۱۳۷۹

ملیت:ایرانی

پیشه:ورزشکار

ورزش:کشتی

ادامه
علی اکبر یوسفی,بیوگرافی علی اکبر یوسفی,عکس علی اکبر یوسفی بیوگرافی علی اکبر یوسفی کشتی‌گیر فرنگی‌کار کشور (+ تصاویر)

زاده:۱۳۷۵

زادگاه:بابل

پیشه:ورزشکار

ملیت:ایرانی

ورزش:کشتی فرنگی

ادامه
هادی چوپان,بیوگرافی هادی چوپان,عکس هادی چوپان بیوگرافی هادی چوپان بدنساز و قهرمان مستر المپیا (+ تصاویر)

زاده:۴ مهر ۱۳۶۶

زادگاه:اَبنُو، شهرستان سپیدان، استان فارس

ملیت:ایرانی

شغل:ورزشکار بدن سازی

قد:۱٫۶۹ متر( ۵ فوت ۶ ۱⁄۲ اینچ)

ادامه
مایکل فارادی,زندگینامه مایکل فارادی,کشفیات مایکل فارادی زندگینامه مایکل فارادی شیمیدان و فیزیکدان تجربی انگلیسی (+ تصاویر)

زاده:۲۲ سپتامبر ۱۷۹۱

زادگاه:جنوب لندن، انگلستان

ملیت:انگلیسی

پیشه:شیمی دان و فیزیک دان تجربی

دین:مسیحی

ادامه
فعالیت های یانگ هویی یان,عکس های یانگ هویی یان,یانگ هویی یان بیوگرافی یانگ هویی یان بازرگان و مدیر ارشد اجرایی چینی (+ تصاویر)

زاده:۱۹۸۱

زادگاه:گوانگ دانگ شاند بیجیائو

ملیت:چینی

پیشه:کارآفرین، بازرگان و مدیر ارشد اجرایی چینی

وضعیت تاهل:متاهل

ادامه
مسعود خداوردی,سه برادر خداوردی شب عروسی,میثم خداوردی بیوگرافی سه برادر خداوردی گروه موسیقی فان (+ تصاویر)

اعضای گروه:مسعود خداوردی( ۱۳ مرداد ۱۳۵۷، سرخه سمنان)- میثم خداوردی( ۱۶ مرداد ۱۳۶۰، سرخه سمنان)- علیرضا خداوردی( ۱۰ آذر ۱۳۶۲، سرخه سمنان)

ملیت:ایرانی

سمت:خواننده

سال های فعالیت:۱۳۹۱- اکنون

معروف شدن با:آهنگ شما خونتون مورچه داره ؟

ادامه
وحید شمسایی,بیوگرافی وحید شمسایی,عکس های جدید وحید شمسایی بیوگرافی وحید شمسایی مربی فوتسال کشور (+ تصاویر)

زمینه فعالیت:فوتسال

متولد:۳۰ آذر ۱۳۵۵

قد:۱۸۰ متر

نام مستعار:آقای گل

پست:مهاجم

ادامه
بیوگرافی تونی کروس,بهترین عکس های تونی کروس,زندگینامه تونی کروس بیوگرافی تونی کروس هافبک میانی فوتبال آلمان (+ تصاویر)

زاده:۴ ژانویه ۱۹۹۰

زادگاه:گریفس والد، آلمان

پست:بازیکن پست هافبک میانی فوتبال

ملیت:آلمانی

وضعیت تأهل:متاهل

ادامه

حکایت های قدیمی و زیبا وقتی نخستین گوینده یا نویسنده داستانک ها در بیشتر موارد ذکر نشده ولی به خاطر بار اخلاقی که دارد چندین مرتبه نقل و بازنویسی شده است، به چنین داستانک هایی حکایت کوتاه و پندآموز گفته میشود. حکایت های قدیمی خواندن حکایت های قدیمی به انسانها درس اخلاق را بدون هیچ کلاسی اموزش می دهد.

...[ادامه]
ویژه سرپوش