پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲
۰۸:۵۶ - ۰۹ اسفند ۱۴۰۱ کد خبر: ۱۴۰۱۱۲۰۷۶۲
اشتغال و تعاون

دریافت سیب سلامت برای مشاغل خانگی

دریافت سیب سلامت برای مشاغل خانگی

سیب سلامت یعنی

سیب سلامت، در حقیقت نشان و علامت سازمان غذا و دارو می باشد.سازمان غذا و دارو این علامت را بر روی محصولاتی که فاکتورهای سلامتی که این سازمان مشخص نموده است را داشته باشند قرار می دهند.

سازمان غذا و دارو این نشان را انتخاب نموده است چون که نشانه سلامتی می باشد. این نشان از دو رنگ آبی و سبز متشکل شده است. برگ سبزی که به شکل چشم در میان لوگوی  سیب سلامت و به رنگ سبز طراحی شده نشان دهنده نظارت سازمان غذا و دارو در جهت سلامت مصرف کننده ها می باشد.

سیب سلامت وزارت بهداشت

سیب سلامت وزارت بهداشت در حقیقت نشان و علامت سازمان غذا و دارو می باشد. سازمان غذا و دارو هم این علامت را بر روی محصولاتی قرار می دهد که فاکتورهای سلامتی که این سازمان مشخص نموده است را داشته باشند. به موجب همین امر است که سیب سلامت نشانه سلامتی می باشد.

بیشتر : اخذ سیب سلامت مواد غذایی (کلیک کنید)

به چه محصولاتی سیب سلامت داده می شود؟

•    پروانه ساخت برای محصول داشته باشند.

•    مواردی که از جانب سازمان غذا و دارو که از قبل اعلام شده را رعایت نموده باشند.

•    عدم استفاده از مواد افزونی شیمیایی مصنوعی.

•    حداقل میزان کالری به کار رفته در محصول.

•    عدم وجود عوامل خطرناکی به مانند اسیدهای چرب ترانس.

•    حدالامکان از مواد اولیه طبیعی استفاده شده باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان میتوانید با موسسه حقوقی ثبت سفیر تماس بگیرید

شماره تماس:۰۲۱_ ۸۸۵۴۸۰۵۴

اعتبار سیب سلامت

مدت اعتبار نشان سیب سلامت ۲ ساله می باشد.

پس از درخواست متقاضیان اخذ نشان سیب سلامت برای  بررسی ها انجام می شود که در اداره نظارت بر محصولات غذایی محصولات را مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند داد و با مدت اعتباری ۲ ساله تا زمان حیات آن اعتبار دارد که در زمان پایان زمان مقرر شده محصولات مجدداً بازرسی و بدین ترتیب ارزیابی می شوند .

ثبت سفیر بهترین موسسه ثبتی برای ثبت شرکت ، ثبت برند، کارت بازرگانی،تغییرات شرکت،اخذ رتبه و....

دریافت سیب سلامت برای مشاغل خانگی

مدارک مورد نیاز سیب سلامت

برای دریافت مجوز سیب سلامت باید پروانه تاسیس، پروانه بهره برداری و پروانه مسئول فنی داشته باشید. مدرک لازم برای هر کدام از موارد گفته شده را بررسی خواهیم کرد.

مدارک لازم برای پروانه تاسیس و بهره برداری

مدارکی که در اینجا احتیاج دارید از قرار زیر است:

•    نیاز به مدارکی دارید که نشان دهد ملک را اجاره کرده و یا مالک آن هستید.

•    آگهی تاسیس، اساس نامه و نیز آخرین تغییرات شرکت مورد نیاز است. از موارد گفته شده باید کپی برابر با اصل ارائه دهید.

•    نیاز به ارائه کپی برابر با اصل از مجوز فعالیت تان وجود دارد.

•    مبالغ مربوطه باید پرداخت شده و فیش آن را تحویل دهید.

•    فرم پروانه تاسیس را باید تکمیل کنید.

•    نیاز به گواهینامه ثبت برند دارید.

ثبت سفیر بهترین موسسه ثبتی برای ثبت شرکت ، ثبت برند، کارت بازرگانی،تغییرات شرکت،اخذ رتبه و....

مجوز بهداشتی مشاغل خانگی

بر اساس دستورالعمل مجوز مشاغل خانگی، متقاضیان و واجدین شرایط می توانند درخواست خود جهت دریافت مجوز مشاغل خانگی را به ادارات جهاد کشاورزی منطقه ارسال نمایند. پس از آن، جهادکشاورزی از معاونت غذا و دارو دانشگاه استعلام نموده و معاونت غذا و دارواستعلام درخواستی را به معاونت امور بهداشتی ارسال می نماید .کارشناسان بهداشت محیط مطابق دستورالعمل وچک لیست از مکان مورد نظر بازدید نموده و در نهایت پاسخ استعلام درخواستی ارسال می گردد

بیشتر :دریافت مجوز بهداشتی برای مشاغل خانگی، چگونه است؟ (کلیک کنید)

مدارک لازم برای صدور پروانه مسئول فنی

•    نامه ای از سوی شرکت باید صادر شود و به امضای مدیر عامل برسد. این نامه در حقیقت یک معرفی نامه است.

•    فرم مربوط به معرفی مسئول فنی باید تکمیل شود.

•    نیاز به اصل شناسنامه و کارت ملی است. کپی این مدارک را هم باید تحویل دهید.

•    از آخرین مدرک تحصیلی باید یک کپی گرفته و تحویل دهید. این مدرک باید معتبر باشد.

•    باید گواهی پایان طرح را تحویل دهید و یا گواهی معافیت از طرح را ارائه نمایید.

•    قراردادی که مسئول فنی به صورت رسمی با شرکت منعقد نموده است را باید ارائه دهید.

•    سوگندنامه مسئول فنی مورد نیاز است.

•    دو قطعه عکس پرسنلی لازم است.

•    می بایست مبالغ مربوطه را پرداخت نموده و فیش آن را تحویل دهید.

نحوه دریافت مجوز سیب سلامت

درباره نحوه دریافت مجوز سیب سلامت می توان گفت از آنجایی که فرآورده های غذایی و آشامیدنی نقش و تاثیر بسزایی در سلامت مردم دارند وزارت بهداشت، درمان و آموزش به محصولاتی که از سلامت برخوردار باشند و ایمنی مربوط به آیین نامه را در نظر گرفته باشند نشان ایمنی اعطا خواهد شد که نماد آن سیب سبز رنگی می باشد این مورد از جمله موارد برای نشان دادن سلامت محصول است و در این نماد ایمنی و سلامت در یک نماد گنجانده شده است .

با اخذ این نشان می توان از مزایای درج آن و تاییدیه های بهداشتی مربوط به محصول بهره جست. مراکزی مانند خانه های بهداشت ، خدمات پزشکی و سرپایی باید نشان سیب سلامت را دارا باشند.

معیارهای اعطاء نشان ایمنی و سلامت

برخی از معیارهای اعطاء نشان عبارتند از:

•    نداشتن مواد افزودنی شیمیایی در ترکیبات محصولات.

•    کم کردن میزان کالری فرآورده از طریق کاهش مصرف کربوهیدرات های ساده و چربی ها در بنیاد ساخت محصولات.

•    کم کردن حدالامکان ترکیبات خطرساز از قبیل اسیدهای چرب ترانس و اشباع و…

•    کم کردن میزان نمک استفاده شده در محصول مورد نظر.

•    استفاده از مواد افزودنی و مواد اولیه طبیعی .

•    فرآورده ها را به صورت بهداشتی و فرآوری شده تهیه کنند.

•    نبود مواد مضری هم چون سموم قارچی، باقی مانده سموم دفع آفات نباتی و داروهای دامپزشکی، عوامل آلودگی بیولوژیک، هورمون ها و عوامل آلرژی زا در محصول .

•    دارا بودن مواد موثره طبیعی که در ارتقاء سلامت مصرف کننده نقش مفیدی دارند.

موسس حقوقی بین المللی سفیر,دریافت سیب سلامت برای مشاغل خانگی

شرایط اخذ نشان سیب سلامت

•  محصولاتی که پروانه ساخت خود را از وزارت بهداشت گرفته باشند.

•  فرآورده هایی که شرایط و نظام نامه های ابلاغ شده از جانب سازمان غذا و دارو را به صورت کامل رعایت و آن را اجرا می کنند.

•  محصولاتی که در آن ها از عوامل خطرناکی استفاده نشده باشد یا به میزان اندک استفاده شده است.

• مصولاتی که دارای کم ترین میزان نمک به کار رفته در محصول باشد.

• فرآورده هایی که در تهیه آن ها از مواد اولیه یا افزودنی های طبیعی و ارگانیک به جهت سلامت مصرف کننده استفاده شده.

•  تولیداتی که در تولید آن ها از سمومی به مانند : دفع آفات، سموم قارچی، هورمونها تهیه نگردیده باشد.

• محصولاتی که در تهیه و تولید آن ها از مواد افزودنی شیمیایی که سنتیک دارند استفاده ای صورت نگرفته است.

• محصولاتی که کیفیت آنها با استفاده از موادی که بسیار مفید می باشند تهیه شده اند.

• تولیداتی که از تکنولوژی های به روز برای بهتر شدن ارزش غذایی در محصول بکار گرفته شده باشد.

• فرآورده هایی که با استفاده از تغییر فرمول، کیفیت محصولشان در جهت بالا رفتن سلامت جامعه و افراد بهبود یافته است.

مراحل گرفتن سیب سلامت

پس از تقاضای سیب سلامت از جانب متقاضی، کارگزاران به بررسی و ارزیابی می پردازند پس از آن سازمان نظارت بر محصولات غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کار بررسی را انجام می دهد و کیفیت را تعیین می کند، پس از آن محصول برای کمیته کشوری ارسال می شود و در آن مکان هم کار تشخیص ادامه می یابد.

محصولی که انتخاب شده است به مدت زمان دو سال شامل این نشان می شود و بعد از به پایان رسیدن آن به صورت مجدد مورد بررسی قرار می گیرد.

توجه داشته باشید که نشانه سیب سلامت به کلیه صنایع تولیدی در کشور ایران که پروانه ساخت را از سازمان بهداشت اخذ نموده اند تعلق می گیرد و این نشانه بیانگر این می باشد که از افزون ترین کیفیت و گواهینامه های جهانی و بین المللی بهره مند می باشند.

ثبت برند؛ مدارک و مراحل ثبت برند (کلیک کنید)

ثبت برند مشاغل خانگی

مشاغل خانگی

به آن گروه از مشاغل گفته می‌شود که بر اساس تعریف مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ‌در منزل مسکونی انجام می‌شوند.بر اساس تعریف این قانون، انجام مشاغل خانگی نباید برای سایر واحد‌های مسکونی مجاور مزاحمتی ایجاد کنند. این فعالیت‌ها باید توسط یک عضو یا تمام اعضای خانواده انجام بگیرند و منجر به تولید محصول و خدمات قابل ارائه به بازار شوند. امکان ثبت برند مشاغل خانگی نیز وجود دارد. تمام فعالان این حوزه می‌توانند با ثبت برند محصول یا خدمات خود اعتبار بیشتری به کسب‌وکار خود بدهند.

ضرورت ثبت برند این مشاغل خانگی در چیست؟

ثبت برند مشاغل در این حوزه به شما امکان می‌دهد تبلیغات با بازده بالاتری داشته باشین در ثانی  با ثبت قانونی برند خطر سو استفاده از نام تجاری خود را از بین میبرید در ضمن توجه به این نکته بسیار مهم میباشد که تفاوتی ندارد که شما تولیدکننده کوچکی هستید یا شخصی که کالای تولیدکننده دیگری را  به تعداد محدود در اینستاگرام و یا هرشبکه اجتماعی دیگربه فروش می‌رساند، ثبت برند و طی کردن رویه قانونی کار برای شما ضروری است.

مدارک لازم جهت ثبت برند مشاغل خانگی برای اشخاص حقیقی و حقوقی

حقیقی:

۱.تصویر شناسنامه و کارت ملی

۲.کپی مجوز فعالیت (که می‌تواند جواز تاسیس، پروانه بهره‌برداری، پروانه ساخت، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای قانونی باشد.)

حقوقی:

۱.کپی شناسنامه و کارت ملی

۲.کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت

۳.کپی مجوز فعالیت ( از جمله جواز تاسیس، پروانه بهره‌برداری، پروانه ساخت، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای قانونی باشد.)

مراحل ثبت برند مشاغل خانگی

اولین ومطمئن ترین راه واگذاری این پروسه به  موسسه بین المللی ثبت سفیر با سالها تجربه و دانش با کمترین زحمت و هزینه، صفر تا صد مراحل ثبت برند خود را برون‌سپاری کنید. . فقط کافیست کافیست با ما تماس بگیرید..

روش دوم مراجعه به وب سایت مرکز مالکیت معنوی قوه قضائیه و طی کردن مراحل زیرمیباشد:.

مشخصات مالک برند مشاغل خانگی را تکمیل فرمایید.

مدارک مورد نیاز را آپلود کنید.

اطلاعات و مدارکی را که بارگذاری کرده‌اید تأیید نمایید.

هزینه ثبت برند را پرداخت کنید.

شماره اظهارنامه برند و رمزی را که از طریق تلفن برای شما ارسال می‌شود دریافت کنید.

اگر مشکل خاصی در پروسه تأیید برند شما پیش نیاید، نسخه نهایی برای شما فرستاده می‌شود تا آن را امضا کنید. پس از آن، شما باید یک نسخه برابر با اصل را برای این اداره ارسال نمایید.

موسس حقوقی بین المللی سفیر,بهترین موسسه ثبت شرکت

مدت زمان پروسه ثبت :

از زمان ثبت اظهارنامه حدودا، ۳۰ تا ۴۰ روز کاری جهت آگهی نوبت اول و ۲٫۵ ماه جهت دریافت نهایی گواهینامه ثبت برند زمان لازم است. بنابراین به طور کلی مدت زمان لازم برای ثبت برند توسط فردی با تجربه نزدیک به ۴ ماه میباشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان میتوانید با

موسسه حقوقی ثبت سفیر تماس بگیرید

شماره تماس:۰۲۱_ ۸۸۵۴۸۰۵۴

  • 13
  • 7
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
مهران احمدی بیوگرافی مهران احمدی؛ بازیگر حرفه سینما تلویزیون و تئاتر

تاریخ تولد: ۹ اسفند ۱۳۵۲

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر، کارگردان، مدیر تولید، برنامه ریز

آغاز فعالیت: ۱۳۷۰ تاکنون

تحصیلات: کارشناسی بازیگری از دانشگاه هنر و معماری تهران

ادامه
سراج قمری زندگینامه سراج قمری، شاعر هجو گوی سده شش و هفت

شهرت: سراج قمری، قمری آملی

دوران زندگی: سده ششم و هفتم قمری

محل تولد: خوارزم یا گلستان

حرفه: شاعر پارسی گو

آثار: دیوان اشعار سراج قمری

وفات: ۶۲۵ قمری

ادامه
زندگینامه کیان ایرانی زندگینامه دلیر ایرانی؛ کیان و نقش او در قیام مختار

از فعالیت ها و سوابق کیان ایرانی قبل از قیام مختار اطلاعاتی در دسترس نیست البته بعد از اضافه شدن به لشکر مختار از جمله افراد تاثیرگذار و بسیار مهم وقایع قیام شناخته شد. 

در سال ۶۶ قمری مختار با هدف گرفتن انقام از عاملان واقعه کربلا و شکست قاتلان امام حسین در کوفه، کیان ایرانی را به عنوان حرس به عبارتی رئیس نگهبانان خود انتخاب کرد. 

اعتماد و اطمینان مختار به کیان به قدری بود که ریاست انتظامات کوفه و فرماندهی شرطه های کوفه به وی سپرده شد. اموال بسیاری از افراد حین برخورد با جنایتکاران کربلا با فرمان مختار مصادره شد. کیان این موال را بین ایرانیان مسلمانی که عملیات را به عهده داشتند، تقسیم کرد. این موضوع از جمله خدمات بسیار مهمی بود که کیان نسبت به حکومت مختار انجام داد.

کیان ایرانی در جریان دستگیری و هلاکت جنایتکاران کربلا، همچنین اشراف جائن کوفه نقش اصلی را برعهده داشت به طوریکه جنایتکاران اصلی کربلا بعد از شنیدن نام ایشان به وحشت می افتادند. 

ادامه
رسول خطیبی بیوگرافی رسول خطیبی + تصاویر

تاریخ تولد: ۳۱ شهریور ۱۳۵۷

نام مستعار: رسول پاشا

محل تولد: تبریز، ایران

حرفه: فوتبالیست سابق، مربی فوتبال

باشگاه کنونی: سرمربی باشگاه پیکان

آغاز فعالیت: ۱۳۷۱ تاکنون

ادامه
گیتی قاسمی بیوگرافی گیتی قاسمی بازیگر خوش سابقه ایرانی

تاریخ تولد: ۱۶ آذر ۱۳۵۵

محل تولد: ملایر، همدان، ایران

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر، کارگردان تئاتر

آغاز فعالیت: ۱۳۷۵ تاکنون

تحصیلات: کارشناسی کارگردانی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

ادامه
امیرحسین صدیق امیرحسین صدیق بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر

تاریخ تولد: ۸ آبان ۱۳۵۱

محل تولد: نیشابور

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر

شروع فعالیت: ۱۳۷۰ تاکنون

تحصیلات: دیپلم بازیگری از مدرسه هنر و ادبیات صدا و سیما

ادامه
باران خوش اندام باران خوش اندام و ماجرای جدایی تا ازدواج مجدد

نام کنونی: نها خوش اندام

تاریخ تولد: ۳۰ شهریور ۱۳۵۲

محل تولد: تهران

اصالت: کورد کورمانج خراسان

حرفه: شاعر، نویسنده، تصنیف سرا

آغاز فعالیت: ۱۳۹۲ تا کنون

ادامه
ویلهلم رونتگن بیوگرافی ویلهلم رونتگن دانشمند تاثیرگذار صنعت پزشکی

تاریخ تولد: ۲۷ مارس ۱۸۴۵

محل تولد: رمشاید، پادشاهی پروس، کنفدراسیون آلمان

ملیت: آلمانی

حرفه: دانشمند

محل تحصیل: مؤسسه فناوری فدرال زوریخدانشگاه زوریخ

درگذشت: ۱۰ فوریه ۱۹۲۳

ادامه
ساناز سعیدی بیوگرافی ساناز سعیدی بازیگر سینما و تلویزیون و تئاتر

تاریخ تولد: ۲۴ فروردین ۱۳۶۸

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر سینما تلویزیون و تئاتر

آغاز فعالیت: ۱۳۹۵ تاکنون

تحصیلات: لیسانس معماری 

ادامه
ویژه سرپوش