یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد مقاله: ۹۹۰۶۰۰۱۰۸

زندگی نامه داریوش هخامنشی (داریوش بزرگ)

داریوش هخامنشی,بیوگرافی داریوش هخامنشی,همسر داریوش هخامنشینام داریوش هخامنشی، در کتاب مقدس عهد عتیق، در ۲۵ آیه، ذکر شده‌ است
داریوش هخامنشی را می توان به جرأت یکی از نوابغ هوشمند و برتر برای قدرت و شاهنشاهی آسیا نامید. یکی از مهم ترین اقدامات داریوش هخامنشی در دوران پادشاهی اش قرار دادن مصر بعنوان یکی از ولایات ایران بود.

چکیده ای از بیوگرافی داریوش هخامنشی

نام: داریوش هخامنشی

سلطنت: ۵۲۲–۴۸۶ قبل از میلاد 

زادروز: ۵۴۹ قبل از میلاد

فوت: ۴۸۶ قبل از میلاد

دین و مذهب: مزدیسنا

خاندان: هخامنشیان

بیوگرافی داریوش هخامنشی

داریوش یکم، چهارمین پادشاه هخامنشی، پسر ویشتاسپ، همسر آتوسا و داماد کوروش کبیر بود. داریوش منتسب به یکی از خاندانهای فرعی سلسله هخامنشی است، جد داریوش (ارشام) که در آن هنگام زنده بود، عنوان پادشاهی داشت و پدر داریوش (ویشتاسب) در پارت از حکام بود. کم تر پادشاهی در بدو جلوس به تخت شاهی مثل داریوش هخامنشی با مشکلات زیاد و سخت رو به رو بوده است. شروع ساخت پارسه(تخت جمشید) در زمان پادشاهی وی بود.

دوران پادشاهی داریوش هخامنشی

گئومات یا بردیای دروغین بعد از دستیابی به تاج و تخت، تمام زنان کمبوجیه را به همسری گرفت. یکی از این زنان فیدمیا، دختر اتانس (اوتانه یا هوتن)، یکی از تواناترین نجبای ایران بود. نخستین کسی که بعد از هفت ماه فرمانروایی به گئومات ظنین شد که او فرزند کوروش نیست بلکه مرد شیادی است، اتانس بود. او از دختر خود پرس و جو کرد و دخترش نتیجهٔ تحقیق را به پدر اطلاع داد. اتانس یک گروه شش نفره، از نجبای پارس را که به آن ها اطمینان داشت، در شوش تشکیل داد و با ورود داریوش از پارس تصمیم اتخاد شد که وی را نیز در گروه خود وارد سازند. این هفت تن با هم سوگند خوردند که برای دفع غاصب اقدام کنند. هرودوت این قیام را قیام هفت یار نام نهاده است. داریوش هخامنشی در سال ۵۲۲ قبل از میلاد، گئومات (بردیای دروغین) را به قتل رساند. به این منوال تخت و تاج پادشاهی ایران به داریوش رسید.

زندگینامه داریوش هخامنشی,داریوش هخامنشی,درباره داریوش هخامنشیداریوش هخامنشی اهتمام فراوانی از خود برای ساماندهی تشکیلات داخلی کشور به خرج داد

ازدواج داریوش هخامنشی

ارته بامه دختر گبریاس، نخستین همسر داریوش هخامنشی که از وی سه پسر داشت.

آتوسا دختر ارشد کوروش بزرگ، دومین همسر داریوش هخامنشی که از وی چهار پسر و یک دختر داشت.

فیدیما دختر هوتن، سومین همسر داریوش هخامنشی و همسر شاه گذشته کمبوجیه دوم بود.

آرتیستون دختر کوچک کوروش بزرگ، چهارمین همسر داریوش هخامنشی که از وی دو پسر و یک دختر داشت.

پارمیس نوه کوروش بزرگ، دختر بردیا، پنجمین همسر داریوش هخامنشی که از وی یک پسر داشت.

فراتاگون دختر ارتان برادرزاده داریوش هخامنشی و ششمین همسرش که از او دو پسر داشت.

وقایع زمان داریوش هخامنشی

داریوش هخامنشی در طول ۳۶ سال پادشاهی خویش اقداماتی به شرح ذیل انجام داد که عبارتند از:

۱- داریوش هخامنشی در طول ۷ سال و ۱۹ جنگ توانست شورشیان داخلی را فروبنشاند. از جمله شورشهای انجام گرفته میتوان به شورش عیلام و شورش بابل اشاره نمود.

۲- از اقدامات داریوش هخامنشی، لشگرکشی به سکستان بود که چندان توفیقی برای ایرانیان نداشت.

۳- داریوش هخامنشی، اهتمام فراوانی از خود برای ساماندهی تشکیلات داخلی کشور به خرج داد به طوری که نظام تشکیلاتی که او بنیان نهاد مدت ها بعد با اندک تغییری به وسیله سایر حکمت ها از سلوکیه، ساسانیان و حتی اعراب دنبال گردید. 

۴- یکی از مهم ترین اقدامات داریوش هخامنشی قرار دادن مصر بعنوان یکی از ولایات ایران بود. این اقدام برابر با ۴ ژوئیه سال ۴۸۹ قبل از میلاد صورت گرفت. او قلمرو امپراتوری ایران را به ۳۰ ایالت تقسیم کرد و هر ایالت را ساتراپی (واژه ای مادی است) نامید و دستور داد که با تاسیس پست خانه ارتباط مردم این ایالتها با هم تامین شود و داد و ستد با پول انجام شود (سكه هایی که ضرب کرده بود). مصر یكی از ساتراپی های ایران آن زمان بود که داریوش بزرگ توجه خاصی به آن داشت.

زندگی نامه ی داریوش هخامنشی,آرامگاه داریوش هخامنشی,داریوش هخامنشیداریوش هخامنشی سرزمین‌های ایران را به چند قسمت تقسیم و برای هر کدام یک شهربان گماشت

۵- مبارزه داریوش هخامنشی با یونانیان در مواقعی به نفع سپاه ایران بود ولی در جنگ با دولت آتن در محلی به نام ماراتن سپاه ایران ناچار به عقب نشینی گردید.

۶- جنگیدن داریوش هخامنشی با اقوام سیت روی رودخانه دانوب و لشکر کشی به اروپا که برای مدتی طولانی دزدان سیت را فرو نشاند.

۷- از دیگر کارهای داریوش هخامنشی حفر ترعه ای بود که دریای سرخ را به رود نیل و از آن طریق به دریای مدیترانه پیوند می داد. مقبرهٔ داریوش بزرگ در دل کوه رحمت در مکانی به اسم نقش رستم در مرودشت فارس (نزدیک شیراز) است. شهرت وی در غرب بخاطر وقوع جنگ ناموفق ایرانیان با یونانیان در مکانی به نام ماراتون در زمان اوست. بعد از جهانگیری کوروش و کمبوجیه سرتاسر آسیا جزو قلمرو او محسوب می گردید.

۸- تقویم کنونی (ماه ۳۰ روز) ایران به فرمان داریوش هخامنشی بنیان گزاری شد.

۹- از دیگر اقدامات مهم داریوش هخامنشی اختراع خط میخی پارسی باستان است. داریوش بزرگ خطوط بین المللی (ایلامی، بابلی) را در ایران رواج داد و یک خط مشترک برای قلمرو شاهنشاهی ایران توسط اندیشمندان ایرانی ساخت که نام ان را میخی پارسی نام نهاد.

ترجمه قسمتی از کتیبه های داریوش هخامنشی

من داریوش، شاه بزرگ، شاه، شاه پارس، شاه سرزمینها (کشورها)، پسر وشتاسب، نوه ارشام هخامنشی هستم. پدر من وشتاسب، پدر وشتاسب ارشام، پدرارشام اریارمن، پدر اریارمن چیش پیش و پدر چیش پیش هخامنش بود. ما به دلیل اینکه از دیرگاهان از خاندانی اصیل و شاهانه بودیم هخامنشی خوانده شدیم. ۸ نفر از خاندان ما قبل از این شاه بوده اند و من نهمین هستم. ما ۹ نفر پشت سر هم شاه بوده و هستیم. به خواست اهورامزدا من شاه هستم و او شاهی را به من هدیه داد.

داریوش هخامنشی,تصاویر داریوش هخامنشی,لقب داریوش هخامنشیدر زمان داریوش هخامنشی بود که نخستین سکهٔ متعلق به ایران به‌وجود آمد

ای که این نوشته ها و این نقش ها را که من تهیه نموده ام می بینی از آن ها محافظت و مراقبت کن. چنانچه تا هنگامی که توانایی داری از این نوشته ها و نقش ها نگهداری کنی اهورامزدا یارت باد و دودمان و زندگیت بسیار باشد و تمامی کارهایت مورد قبول اهورامزدا باشد.

امیدوارم اگر این نوشته ها و نقش ها را در زمان توانایی مراقبت و حفاظت نکنی اهورامزدا یارت نباشد و دودمانت تباه باشد و انچه می کنی اهورامزدا ضایع کند.

مرگ داریوش هخامنشی

داریوش هخامنشی پس از آگاه شدن از شکست پارس در نبرد ماراتون، هیئتی اعزامی علیه ایالات یونانی به فرماندهی داتیس آماده کرد. آماده کردن این هیئت اعزامی با مردان و کشتی سه سال به طول انجامید و شورش در مصر نیز شروع شد. این شورش سلامتی و تندرستی، داریوش بزرگ را تا حد زیادی تقلیل داد و مانع از فرماندهی یکی دیگر از ارتش های خود شد تا اینکه بزودی مرد. در اکتبر ۴۸۶ قبل از میلاد، جسد داریوش هخامنشی مومیایی شد و در آرامگاهی صخره ای که چندی پیش برای وی آماده شده بود، دفن شد. 

مکان آرامگاه داریوش هخامنشی,داریوش هخامنشی,اقدامات داریوش هخامنشیداریوش هخامنشی کاخهای بزرگ و مجللی در شوش و تخت جمشید ساخت

گردآوری: بخش بیوگرافی سرپوش

  • 4
  • 14
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقم با این خبر مخالفم
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
ویژه سرپوش