سه شنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳
کد مقاله: ۱۴۰۰۱۲۰۰۸۸

زندگینامه حضرت صالح (ع) و ماجرای نفرین شدن قومش

زندگی نامه حضرت صالح,داستان حضرت صالح,قبر حضرت صالححضرت صالح از فرزندان سام بن نوح و پیامبر قوم ثمود بود

به خاطر اینکه میزان گناهان و نافرمانی قوم عاد، زیاد بود؛ مورد نفرین خدا قرار گرفتند و نابود شدند. سپس قوم ثمود، جانشین قوم عاد در زمین شدند و سرزمین را آباد کردند. حضرت صالح، هدایت این قوم را بر عهده گرفته بود.

چکیده ای از زندگینامه حضرت صالح

نام در قرآن:صالح

پدر:جابر

تاریخ ولادت:۲۹۷۳سال بعد از هبوط آدم

مدت عمر:۲۸۰ سال

بعثت:برای هدایت قوم ثمود به پیامبری رسید

محل دفن:نجف اشرف واقع درکشور عراق

زندگینامه حضرت صالح

یکی از فرزندان سام بن نوح به نام صالح بعنوان پیامبر قوم ثمود شناخته میشد. این پیامبر عرب و ساکن شمال مدینه با بت‌پرستی و جهل افراد زمان خود در زمان پیامبری اش مبارزه می کرده است. ۹ مرتبه در قرآن کریم به نام صالح اشاره شده که نام این پیامبر در سوره های اعراف و هود و سوره های دیگر آمده است. سومین پیغمبر عربی که نامی از او در تورات نیامده ولی در سوره های مختلف قرآن به او اشاره شده، صالح می باشد.

رسالت حضرت صالح

صالح به فرمان خداوند به قوم ثمود فرستاده شد تا نجات دهنده ی آن ها از گمراهی و بت پرستی باشد. حضرت صالح، قومش را از راههای گوناگونی ارشاد کرد وآنها را دعوت مینمود تا خدای یگانه را پرستش کنند اما قوم ثمود به او ایمان نمی آوردند و بتهای ۷۰ گانه ی خود را می پرستیدند. ساختن بناهای مجلل و افراط در خوردن و آشامیدن از عادات این قوم به شمار می رفت ولی صالح، منع کننده ی این قوم از چنین کاری بود و آن ها را ارشاد میکرد. قوم ثمود، اتهام هذیان گوئی به او می زدند و به صالح گفتند که برای حقانیتش معجزه ای بیاورد. به این ترتیب خداوند برای آن ها معجزه ی روشنی آورد.

فضائل و ویژگی های حضرت صالح( ع)

از مطالعه ی سیره حیات و دعوت حضرت صالح به این نتیجه می رسیم که یکی از خصلت های صالح این بود که رفتار بزرگوارانه ای از خود دربرابر برخوردهاى نامعقول و خشونت آمیز قوم خود نشان می داد و از خطا و گناهان این قوم، با اغماض و عفو درمى گذشت. حضرت صالح در ابتداى روند دعوت، آنها را با استدلال هاى روشن به توحید فراخواند ولی قومش چنین استدلالی را رد کردند و به او تهمت هاى ناروایى زدند و حتى درخواست نزول عذاب در نهایت گستاخى از او نمودند ولی این مبلّغ گرانقدر، تنها رفتار کریمانه و نگاه مهربانانه و گذشت بزرگوارانه و خطاپوشى پدرانه در تمام این مراحل، از خود بروز داد. بنابراین در رفتار با مخالفان مى توان او را اسوه قرآن در صبر و متانت دانست.

در کتاب تورات به اسم حضرت صالح، اشاره نشده است و آن جناب سومین پیغمبرى است که از میان قوم ثمود، نامش در قرآن آمده که به امر الهى از توحید و علیه و ثنیت طرفداری کرد و پس از حضرت نوح و حضرت هود، نام صالح توسط خداى تعالى آورده شده است و او را به همان ثنائى ستوده است که انبیاء و رسولانش را مى ستاید و مانند سایر انبیاء علیه السلام ، او را بر عالمیان برترى داده است.

شتر حضرت صالح (ع)

حضرت صالح، قوم جاهل ثمود را در بیشتر دوران زندگی اش پند و نصیحت داد و هیچوقت از آزار و اذیت هایشان ناامید نشد و از سوی خداوند، بیشتر از قبل، درخواست صبر می کرد. صرفا فقرا و مستضعفین کمی از قوم ثمود در این میان به خدای یگانه ایمان آوردند ولی افراد جاهل و بت پرست ایمان نیاوردند و با لجاجت، افراد اهل خدا را مورد آزار و اذیت قرار دادند، افراد صالح در نظر آنان کسانی ناچیز بودند و نسبت جادوگری به معجزه ی پیامبر می دادند.

درخواست قوم ثمود از پیامبر در ادامه ی این سرپیچی ها آوردن معجزه ای بود که تصدیق کننده ی گفته هایش باشد. حضرت صالح در چنین موقعیتی از بت های آنان درخواستی کرد ولی پاسخی نگرفت. بت پرستان در مقابل این حرکت پیامبر؛ شتری از خدای صالح درخواست کردند که آن شتر از دل کوه بیرون بیاید و توسط پروردگار جهانیان، چنین معجزه ای نیز رخ خواهد داد. همچنین درخواستش از حضرت صالح چنین بود که قومش هیچ آسیبی به شتر نزنند و اگر به چنین کاری مرتکب شوند؛ به این ناقله عذابی سخت گرفتار این قوم میشود.

ناقه صالح

صالح بنا بر آیات قرآن، به قومش گفت که نباید شتر را بکشند. به این ترتیب شتری که از دل کوه به عنوان معجزه ی حضرت صالح بیرون آمد؛ توسط قومش کشته شد و خداوند به دلیل این نافرمانی، قوم ثمود را عذاب کرد. پس از کشته شدن شتر صالح علیه السلام ، صالح به قوم خود گفت:من از شما درخواست کردم که نباید این حیوان را آزار و اذیت دهید ولی شما دامنتان را آلوده به این حرام كردید و خود را گرفتار منجلاب این جنایت کردید، از امروز در خانه های خود، فقط بمدت سه روز زنده میمانید و میتوانید در زندگی خود از نعمت های خداوند استفاده کنید ولی پس از این مدت مذکور، عذاب خدا بر شما نازل میشود و عقاب اخروی پس از عذاب، شامل حالتان میشود و یقین داشته باشید که چنین اتفاقی رخ خواهد داد.

شاید صالح علیه السلام با مهلت دادن به آنان بمدت سه روز میخواست فرصتی دهد تا آنان بسوی خدا بازگردند و به دعوت صالح لبیك بگویند، ولی به حدی کافر و شکاک بودند كه هشدارهای صالح، هیچ تاثیری بر آنان نداشت و هدایت کننده ی آنان به راه راست نشد. قوم ثمود، تهدید صالح را باور نکردند و هشدار او را مسخره کردند و حتی از او تقاضای عجله و شتاب در نزول عذابشان را کردند تا هر چه زودتر، كیفر آسمانی را برایشان بیاورد!

صالح علیه السلام که خیره سری مخالفینش را دید؛ چنین گفت:چرا پیش از انجام كار نیك در نزول عذابتان شتاب می كنید؟! ای كاش طلب آمرزش از خدا می كردید، شاید خداوند رحمتش را شامل حالتان کند و شما را نجات دهد.

زندگینامه حضرت صالح,زندگی نامه حضرت صالح,داستان حضرت صالححضرت صالح از دیگر پیامبران عرب و ساکن شمال مدینه می باشد

قوم ثمود با وجود پند و اندرزهای صالح علیه السلام متأثر نشدند و بحدی گمراه شده بودند كه به پیغمبر خدا گفتند:ما فال بد به تو و یارانت زده ایم و در اجتماع، وجودت را مضر می دانیم. سپس آب آن منطقه بنا بر آیات قرآن به فرمان خداوند، تقسیم شد؛ به این صورت که این آب را یک روز، شتر می نوشید و روز دیگر، مردماز آن مصرف میکردند. ناقه به منظور نوشیدن آب در روز خود می آمد و در پایان روز می رفت. در روزی که شتر از این آب استفاده میکرد؛ قوم ثمود، شیر آن شتر را میخوردند. سرانجام خداوند با صاعقه ای در طی راه، آنان را خشک کرد.

خنثی شدن توطئه توطئه گران

بنابر تاریخ، كوهی در كنار شهر حِجر واقع شده بود كه دارای غار و شكاف بود، صالح ـ علیه السلام ـ به آن جا می‎رفت تا خدا را عبادت کند و حتی شبانه در آن غار آن کوه به مناجات و شب زنده‎داری می‎پرداخت.

حضرت صالح توسط دشمنان توطئه‎گر به قتل تهدید شده بود. از این رو دشمنان تصمیم گرفتند که خود را به آن كوه بطور محرمانه ای برسانند و در پشت سنگهای كوه، مخفی شوند و در کمین حضرت صالح بنشینند و به محض رسیدنش او را بکشند. سپس به خانه اش هجوم ببرند و كار اهل خانه شبانه را یكسره کنند، سپس به خانه‎هایشان بطور مخفیانه برگردند و اگر كسی جویای این حادثه شد، وانمود کنند که در جریان نیستند ولی خداوند توطئه آن ها را به طرز عجیبی خنثی كرد.آنها هنگامی كه در كمین حضرت صالح در گوشه‎ای از كوه بودند؛ كوه ریزش كرد و از بالای كوه، صخرة بسیار بزرگی سرازیر شد و در لحظه‎ای كوتاه، آن ها را متواری ساخت.

خداوند درخصور توطئه ی دشمنان برعلیه حضرت صالح در قرآن می‎فرماید:

« وَ مَكَرُوا مَكْراً وَ مَكَرْنا مَكْراً وَ هُمْ لا یشْعُرُونَ؛ آن ها نقشة مهمی كشیدند و ما هم نقشة مهمی، در حالی كه آن ها خبر نداشتند».

گردآوری: بخش بیوگرافی سرپوش

  • 15
  • 3
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
ویژه سرپوش